Firemné kurzy

 • prebiehajú v priestoroch Vášho pracoviska (v rámci BA) alebo našej školy
 • dni, časy, intenzita a obsah hodín je prispôsobený Vám a Vaším preferenciám
 • dĺžka hodín – 1 hodina = 45 minút, 60 minútové hodiny možné po dohode
 • možnosť výberu medzi slovenským lektorom a native speaker-om
 • forma výučby – skupinová alebo individuálna
 • fakturácia prebieha mesačne spätne, tj. za reálne odučený počet hodín v danom mesiaci
 • súčasťou fakturácie sú aj prezenčné listiny, ako doklad o Vašej dochádzke a dochádzke Vašich zamestnancov
 • hodiny je potrebné rušiť deň vopred, resp. do 17:00 v deň, ktorý predchádza Vašej výučbe
 • možnosť flexibilne meniť a prispôsobiť výučbu Vaším aktuálnym možnostiam a preferenciám (zmena intenzity, dní a časov výučby alebo lektora).

Cenník individuálnych kurzov

Všeobecné zemaranie:
Cena za VJ:

Slovenský lektor:
26,40 € s DPH / 45 minút
Native speaker:
28,80 € s DPH / 45 minút

Špecializované zemaranie:
- prezentácia
- meeting
- písomný prejav

od 28,80 € s DPH
/ 45 minút

Online prihláška a objednávka kurzu

Prihlásiť sa online:


Ponúkané jazyky:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk
 • Španielsky jazyk
 • Francúzsky jazyk
 • Portugalský jazyk
 • Taliansky jazyk
 • Ďalšie jazyky - spýtajte sa nás

Čo od nás môžete očakávať:

 • vypracovanie cenovej ponuky, podľa Vašich konkrétnych požiadaviek a preferencií
 • úvodné stretnutie, spojené s ukážkovou hodinou
 • úvodné testovanie zamestnancov, vyhodnotenie výsledkov a následne odporúčanie a dohodnutie obsahu hodín (navrhnutie študijných materiálov a postupov)
 • rozdelenie študentov do skupín, podľa výsledkov vstupného testu
 • priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie progresu študentov, následne aplikovanie potrebných zmien
Späť hore